Partnerské organizace - Nadační fond - Slza zvířat “An animal’s tear”

Přejít na obsah

NAŠE PARTNERSKÉ ÚTULKY A ORGANIZACE

Slza zvířat má za cíl poskytovat co největší podporu partnerským organizacím, útulkům a dobrovolníkům prokazatelně pomáhajícím zvířatům, aby se vyrovnaly s obtížnými výzvami, kterým čelí ve svém každodenním úsilí. Kromě již značně náročného shánění krmiva, které je pro mnohé z těchto organizací trvalým problémem, se snažíme aktivně podporovat tyto subjekty ve zlepšování viditelnosti a propagace jejich misí. Naším cílem je nejen shromažďovat materiální zdroje, které jsou pro chod útulků nezbytné, ale také pomáháme shánět finanční prostředky, které mohou být využity na zlepšování podmínek pro zvířata a na realizaci různých programů, jako jsou adopce a léčba nemocných zvířat. Zároveň usilujeme o vytváření širšího povědomí o problematice zvířecího utrpení a potřebách útulků prostřednictvím osvětových kampaní a sociálních médií. Naše spolupráce s partnerskými organizacemi je založena na dlouhodobém partnerství a vzájemné podpoře. Chceme vytvářet udržitelný rámec, který umožní těmto subjektům lépe plnit svou misi a současně snižovat finanční a materiální břemeno, které mohou nést. Celkově tedy Slza zvířat usiluje o efektivní zlepšení podmínek pro zvířata v útulcích a organizacích prostřednictvím poskytování krmiva, materiální podpory, finančních prostředků a podpory v oblasti propagace a osvěty.
Návrat na obsah